Logo Kateřina Tomanová
Chci nafotit

Obchodní podmínky

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Kateřiny Tomanové, IČ: 07399758, (dále jen „fotograf“), která NENÍ plátce DPH upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

2) OBJEDNÁNÍ TERMÍNU

Termín si, prosím, rezervujte emailem, telefonicky nebo přes kontaktní formulář na webu.
Uveďte prosím o jaké focení máte zájem, kolik lidí se bude fotit a jestli máte zájem o služby vizážistky. Objednací doba se vyvíjí od momentální obsazenosti a může se lišit.
V případě nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá.
V případě vaší nemoci nebo mojí, se focení přesouvá.
Před potvrzením termínu je nutné zaplatit 50% zálohu, která se odečte od celkové ceny za focení. Ve chvíli, kdy od vás budu mít zaplacenou zálohu je termín potvrzen. V případě, že se na plánované focení nedostavíte bez předchozí omluvy nejpozději 24 hodin před jeho začátkem, je důležité vědět, že termín a záloha propadnou, a není možné žádat o náhradu či vrácení zálohy.

3) REALIZACE FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování venku probíhá v celém Moravskoslezském kraji, zejména Havířově, Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné a okolí.
Po vzájemné dohodě je možné domluvit jinou lokalitu.
Ateliérové fotografování probíhá v Havířově v ateliéru FotoHome, Místní 355/3.
V případě zpoždění z Vaší strany o více než 20 minut bez předchozí omluvy, odcházím a focení bez náhrady ruším a není možnost vyžadovat zálohu zpět.

4) ZRUŠENÍ REZERVACE TERMÍNU

Pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je vaší povinností oznámit mi to telefonicky nebo e-mailem s dostatečným časovým předstihem aspoň 24 hodin před termínem.

5) PLATBA

Při rezervaci termínu je nutné zaplatit zálohu ve výši 500 Kč která je odečtena z celkové ceny za focení.
Po focení vystavuji fakturu se splatností 3 dnů.
Náhledovou galerii posílám do 24 hodin ode dne focení.
Služby vizážistky, stylistky NEJSOU součástí ceny za focení.
Cena za každou další fotografii na rámec balíčku je 200,-/ks.

6) VÝBĚR FOTOGRAFIÍ A DODACÍ LHŮTY

Z fotografování je udělán předvýběr, který zasílám formou webové galerie, ve které si vybíráte fotografie k finální úpravě. Náhledové fotografie jsou v malém rozlišení a nejdou stáhnout. Tyto náhledové fotografie JE ZAKÁZÁNO podle autorského zákona č. 121/2000 sb., jakkoliv šířit a používat, bez písemného souhlasu fotografa.
Výběr fotografií odesílejte do 14 dnů od nahrání do webové galerie. Po nesplnění této lhůty, dělám výběr sama a nejde již změnit nebo reklamovat. Náhledovou galerii posílám do 24 hodin ode dne focení.
Doba dodání finálních fotografií je 1 týden od zaslání vašeho výběru fotografií případně od data připsání platby na účet, nikoli ode dne fotografování.
Finální fotografie jsou nahrány do webové galerie, která je opatřena heslem.
Z finální webové galerie je možné fotografie stáhnout v plném rozlišení a případně poslat rovnou na tisk.

7) ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).
NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

8) ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ / RETUŠE

U fotografií se v rámci ceny provádí základní úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, úprava barev, odstranění viditelných vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance.
U novorozenců se odstraňuje novorozenecká vyrážka. Typická odlupující se novorozenecká kůže se neodstraňuje, je to charakteristický znak novorozenců.
Tetování, špinavé boty, odrostlé vlasy, oloupaný lak na nehtech, nedokonalý make-up a změna tělesných proporcí není součást základních retuší. Prosím připravte se na focení tak, aby vás tyto věci na fotkách nemrzely. Je možné po dohodě se mnou tyto vady odstranit, pokud to jde a je to v mých grafických a časových možnostech. Cena za nestandardní retuš (grafickou práci) 500,- /hodina. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.
Nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.
Seznamte se, prosím, pečlivě s mým portfoliem a stylem úprav a barevným podáním.

9) ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Pokud chcete zakázku reklamovat, musíte tak učinit do této doby. Odevzdané fotografie (JPG formáty) archivuji po dobu 5 let. Pokud dojde během této doby ke ztrátě, fotografie je možné opakovaně nahrát do webové galerie.

10) SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho písemně odvolat. Klient souhlasí s publikací fotografií v momentě, kdy je fotografován.

11) AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

crossmenuarrow-right